FAÇON
2021 年創立的香港品牌,名字獨特,諷刺本地人喜愛法國多於旺角。 FAÇON- 法文中混合兩個意思的名詞
1)時尚;
2)方式;風格。
街頭服飾以高品質印花和舒適貼合為主導。
FAÇON YEN Logo Tee (Black)
FAÇON YEN Logo Tee (Beige)
FAÇON Sport Tee (Black)
FAÇON Sport Tee (Gray)
FAÇON Mercury Logo Tee (Charcoal)
FAÇON Mercury Logo Tee (White)
FAÇON Mercury Logo Tee (Lilac)
FAÇON Smo Smo Tee(黑色)
Sale
FAÇON Stoned Tee(黑色)
Sale
FAÇON Raw Edge Logo Tee (Charcoal)
FAÇON Raw Edge Logo Tee (Beige)
FAÇON Selfie Tee (Beige)